نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم دی 1388 توسط محمود

رقابتهاي وزنه برداري قهرماني بزرگسالان جهان در سال 2010 به ميزباني تركيه و در شهر آنتاليا برگزار خواهد شد.
مسابقات وزنه برداري قهرماني بزرگسالان جهان در سال 2010 كه محل كسب سهميه المپيك 2012 لندن نيز مي باشد، 29 شهريور ماه سال آينده به مدت يك هفته در آنتاليا و در سالن ورزشي كيپز برگزار خواهد شد.

                  


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم دی 1388 توسط محمود

اردبیل نایب قهرمان شد

تیم وزنه برداری بزرگسالان استان اردبیل با کسب ۳مدال طلا و ا مدال نقره از جمع ۸ ورزشکار اعزامی توانست جایگاه دومی را با امتیاز ۱۶۸ احراز نماید

                                              اعزای تیم اعزامی:

مربیان:

آقایان کرامت اولادوطن

و سعادت سببی

سرپرست:

آقای عزیز علی حسینی

                                     ورزشکاران اعزامی ومقامهای کسب شده :

نتايج ديدار دسته 62 كيلوگرم به شرح زير است:
1- سجاد بهروزي از فارس/ يكضرب: 130 كيلوگرم/ دوضرب: 163 كيلوگرم/ مجموع: 293 كيلوگرم
2- جابر بهروزي از فارس/ يكضرب: 124 كيلوگرم/ دوضرب: 156 كيلوگرم/ مجموع: 280 كيلوگرم
3- عليرضا سيماني از بوشهر/ يكضرب: 117 كيلوگرم/ دوضرب: 145 كيلوگرم/ مجموع: 262 كيلوگرم
4- وحيد رودباراني از مركزي/ يكضرب: 117 كيلوگرم/ دوضرب: 137 كيلوگرم/ مجموع: 254 كيلوگرم
5- صادق قرباني از خوزستان/ يكضرب: 115 كيلوگرم/ دوضرب: 137 كيلوگرم/ مجموع: 252 كيلوگرم
6- علي اصغر غفوري از اصفهان/ يكضرب: 121 كيلوگرم/ دوضرب: 130 كيلوگرم/ مجموع: 251 كيلوگرم
7- مهرداد صفري از اردبيل/ يكضرب: 110 كيلوگرم/ دوضرب: 137 كيلوگرم/ مجموع: 247
8- محمد فاطمي از كرج/ يكضرب: 105 كيلوگرم/ دوضرب: 135 كيلوگرم/ مجموع: 240 كيلوگرم
9- مقداد مقدم پناه از همدان/ يكضرب: 110 كيلوگرم/ دوضرب: 130 كيلوگرم/ مجموع: 240 كيلوگرم
جابر عسگري از مركزي/ يكضرب: 100 كيلوگرم/ دوضرب: 130 كيلوگرم/ مجموع: 230 كيلوگرم- فاقد ركورد ورودي

 نتايج ديدار دسته 85 كيلوگرم به شرح زير است:

1- حامد ابراهيمي از اردبيل / يكضرب 152 كيلوگرم / دوضرب 201 كيلوگرم / مجموع 353 كيلوگرم
2- مهران ناصري از خوزستان / يكضرب 160 كيلوگرم / دوضرب 193 كيلوگرم / مجموع 353 كيلوگرم
3- ميثم محبي از فارس / يكضرب 158 كيلوگرم / دوضرب 192 كيلوگرم / مجموع 350 كيلوگرم
4- احد سنجابي از كرمانشاه / يكضرب 160 كيلوگرم / دوضرب 190 كيلوگرم / مجموع 350 كيلوگرم
5- محمد سرلك از اصفهان / يكضرب 155 كيلوگرم / دوضرب 190 كيلوگرم / مجموع 345 كيلوگرم
6- محمد زارعي از فارس / يكضرب 160 كيلوگرم / دوضرب 180 كيلوگرم / مجموع 340 كيلوگرم
7- صادق امين زاده از اصفهان / يكضرب 158 كيلوگرم / دوضرب 182 كيلوگرم / مجموع 340 كيلوگرم
8- حمزه آذرنگ از خوزستان / يكضرب 156 كيلوگرم / دوضرب 183 كيلوگرم / مجموع 339 كيلوگرم
9- علي شريعتي از كرج / يكضرب 150 كيلوگرم / دوضرب 180 كيلوگرم / مجموع 330 كيلوگرم
10- مسعود اسماعيل زاده از مازندران / يكضرب 141 كيلوگرم / دوضرب 180 كيلوگرم / مجموع 321 كيلوگرم
ايوب سنجابي از كرمانشاه / يكضرب 140 كيلوگرم / دوضرب 175 كيلوگرم / مجموع 315 كيلوگرم(فاقد ركورد ورودي)
مرتضي زارع از قم / يكضرب 140 كيلوگرم / دوضرب 175 كيلوگرم / مجموع 315 كيلوگرم(فاقد ركورد ورودي)
نيما آقايي از كرمانشاه / يكضرب 142 كيلوگرم / دوضرب 173 كيلوگرم / مجموع 315 كيلوگرم(فاقد ركورد ورودي)

نتايج ديدار دسته 94 كيلوگرم به شرح زير است:
1- ياسر دادوند از اردبيل/ يكضرب: 171 كيلوگرم/ دوضرب: 205 كيلوگرم/ مجموع: 376 كيلوگرم
2- سيد مصطفي رجايي از گيلان/ يكضرب: 160 كيلوگرم/ دوضرب: 207 كيلوگرم/ مجموع: 367 كيلوگرم
3- شهروز قرباني از اردبيل/ يكضرب: 167 كيلوگرم/ دوضرب: 197 كيلوگرم/ مجموع: 364 كيلوگرم
4- حسين حاتمي زاده از خوزستان/ يكضرب: 165 كيلوگرم/ دوضرب: 190 كيلوگرم/ مجموع: 355 كيلوگرم
5- علي دهقانيان از فارس/ يكضرب: 156 كيلوگرم/ دوضرب: 199 كيلوگرم/ مجموع: 355 كيلوگرم
6- محمد روانشاد از فارس/ يكضرب: 162 كيلوگرم/ دوضرب: 192 كيلوگرم/ مجموع: 354 كيلوگرم
7- فتاح چناني از ايلام/ يكضرب: 157 كيلوگرم/ دوضرب: 195 كيلوگرم/ مجموع: 352 كيلوگرم
8- جمشيد بزه كار از قم/ يكضرب: 155 كيلوگرم/ دوضرب: 195 كيلوگرم/ مجموع: 350 كيلوگرم
9- سعيد جابري از ا.شرقي/ يكضرب: 159 كيلوگرم/ دوضرب: 188 كيلوگرم/ مجموع: 347 كيلوگرم
10- جواد باقري از مازندران/ يكضرب: 145 كيلوگرم/ دوضرب: 190 كيلوگرم/ مجموع: 335 كيلوگرم
احمد رضا وادي/ يكضرب: 155 كيلوگرم/ اوت
محمد امين كاظمي از مركزي/ يكضرب: 135/ اوت
محسن بهرام زاده از بوشهر اوت

دسته 105 کیلوگرم:

1- محسن بیرانود از کرج/ یکضرب: 182 کیلوگرم/ دوضرب: 225 کیلوگرم/ مجموع: 407 کیلوگرم
2- محمد رضا براری از مازندران/ یکضرب: 171 کیلوگرم/ دوضرب: 224 کیلوگرم/ مجموع: 395 کیلوگرم
3- جواد نادری از خوزستان/ یکضرب: 180 کیلوگرم/ دوضرب: 214 کیلوگرم/ مجموع: 394 کیلوگرم
4- بهادر ملکی از گیلان/ یکضرب: 170 کیلوگرم/ دوضرب: 200 کیلوگرم/ مجموع: 370 کیلوگرم
5- احمد خزایی از کرج/ یکضرب: 162 کیلوگرم/ دوضرب: 197 کیلوگرم/ مجموع: 359 کیلوگرم
6- محمود نیکجو از اردبیل/ یکضرب: 156 کیلوگرم/ دوضرب: 200 کیلوگرم/ مجموع: 356 کیلوگرم
7- یوسف فولاد زاده از اردبیل/ یکضرب: 163 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 353 کیلوگرم
8- محمد علی نصیری نیا از همدان/ یکضرب: 160 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 350 کیلوگرم
9- علی ابی پور از قم/ یکضرب: 158 کیلوگرم/ دوضرب: 187 کیلوگرم/ مجموع: 345 کیلوگرم
10- مرتضی شاه محمدی از قزوین/ یکضرب: 155 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 345 کیلوگرم
سید حمید فروغی / اوت

دسته 105+ کیلوگرم

1- سجاد انوشیروانی از اردبیل/ یکضرب: 192 کیلوگرم/ دوضرب: 235 کیلوگرم/ مجموع: 427 کیلوگرم
2- بهداد سلیمی از مازندران/ یکضرب: 185 کیلوگرم/ دوضرب: 221 کیلوگرم/ مجموع: 406 کیلوگرم
3- رضا آشوری زاده از مازندران/ یکضرب: 170 کیلوگرم/ دوضرب: 210 کیلوگرم/ مجموع: 380 کیلوگرم
4- ایمان غلامی از گلستان/ یکضرب: 170 کیلوگرم/ دوضرب: 208 کیلوگرم/ مجموع: 378 کیلوگرم
5- مهدی میرزائی از ایلام/ یکضرب: 168 کیلوگرم/ دوضرب: 206 کیلوگرم/ مجموع: 374 کیلوگرم
6- غلامرضا اصغر خواه از گیلان/ یکضرب: 163 کیلوگرم/ دوضرب: 208 کیلوگرم/ مجموع: 371 کیلوگرم
محمد کرم زاده/ اوت
شاهین پری خانی از اردبیل/ اوت

نتایج تیمی:
1- فارس: 181 امتیاز
2- اردبیل: 165 امتیاز
3- کرج: 157 امتیاز
4- خوزستان: 153 امتیاز
5- مازندران: 145 امتیاز
6- اصفهان: 128 امتیاز
7- کرمانشاه: 95 امتیاز
8- گیلان: 67 امتیاز
9- مرکزی: 40 امتیاز
10- ایلام: 40 امتیاز
11- آ. شرقی: 37 امتیاز
12- قم: 35 امتیاز
13- همدان: 35 امتیاز
14- هرمزگان: 28 امتیاز
15- بوشهر: 23 امتیاز
16- سیستان و بلوچستان: 23 امتیاز
17- خراسان جنوبی: 22 امتیاز
18- گلستان: 22 امتیاز
19- کهکیلویه و بویر احمد : 20 امتیاز
20- قزوین: 16 امتیاز
یزد: فاقد امتیاز
لرستان: فاقد امتیاز


.: Weblog Themes By Pichak :.وزنه برداری استان اردبیل
 
اطلاع رسانی و مطالب آموزشی

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام دی 1388 توسط محمود
                                    این نظر سنجی در عرض دو ماه انجام شد

« سعید علی حسینی »
 

سعید علی حسینی در المپیک2012 لندن چه مدالی را خواهد گرفت؟

1- طلا
.
*******************************************
 12رای - 75%
.

2- نقره
.
*****
 1رای - 6.2%
.

3- برنز
.
.
 0رای - 0%
.

4- مدالی کسب نخواهد کرد
.
.***********
 3رای - 18.7%
.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام دی 1388 توسط محمود


سعيد علي حسيني پس از اعلام مصدوميت ساختگي در مسابقات جهاني كره
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 

سعيد علي حسيني پديده وزنه‌برداري ايران و جهان در سال 2008 و بهترين وزنه‌بردار ايران از مسوولان فدراسيون وزنه‌برداري و ورزش كشورمان درخواست كرد تا به صورت جدي مشكلي كه به ناحق براي او بوجود آمده را حل كنند كه در غير اين صورت مجبور به بيان بسياري از ناگفته‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از دوره دوم حضور ايوانف به عنوان سرمربي تيم‌هاي ملي وزنه‌برداري در ايران بود كه سعيد علي حسيني به عنوان يكي از وزنه‌برداران پراستعداد به اردوي تيم‌هاي ملي دعوت شد.

او همچنين با قهرماني در رقابت‌هاي جوانان جهان در چين به عنوان نخستين مدال آور دومين دوره حضور ايوانف در ايران لقب گرفت. اما اين وزنه‌بردار بااستعداد كه روكوردهايش روز به روز بالاتر مي‌رفت در سال 2006 و در ميان دوپينگ دسته جمعي وزنه‌برداري ايران گرفتار آمد تا دو سال از حضور در رقابت‌هاي ورزشي محروم شود.

اين براي علي حسيني يعني از دست دادن رقابت‌هاي جهاني سال 2006 و 2007 و بازيهاي المپيك سال 2008 پكن كه به راحتي مي‌توانست مدال كسب كند.

اما سعيد علي حسيني كه در دوران محروميت همراه پدرش در اردبيل تمرين مي‌كرد پس از بازي‌هاي المپيك پكن در حالي كه دوران محروميتش به پايان رسيد با قدرت تمام در عرصه رقابت‌هاي ورزشي بازگشت و در مسابقات نه چندان معتبر چوانان آسيا و پس از آن باشگاه‌هاي آسيا چندين بار پياپي ركورد جوانان جهان را بهبود بخشيد تا به عنوان پديده وزنه‌برداري جهان در سال 2008 لقب گرفت.

او تا جايي پيش ر فت كه حتي در رقابت‌هاي ليگ ايران قصد حمله به ركوردهاي قوي‌ترين مرد جهان را داشت كه در اين راه چندان موفق نبود.

با آمدن علي حسيني به اردوي تيم‌هاي ملي آن هم تيمي كه رضازاده مديريت آن را برعهده داشت و با وجود رابطه‌هاي پيشين بين علي‌حسيني و رضازاده شائبه‌هايي در ارتباط با ايجاد مشكل احتمالي براي علي حسيني در ار دوي تيم ملي بوجود آمد.

كشمكش‌هاي بين پدر و مربي سعيد علي حسيني و مسوولان فدراسيون براي عدم حضور سعيد در اردوي تيم‌هاي ملي خود گواهي بر اين مدعا بود كه علي حسيني و خانواده‌اش چندان رغبتي براي تمرين در اردوي تيم ملي ندارند.

نكات اساسي كه خانواده علي حسيني به آن تاكيد داشت، نبود حاشيه امنيت براي سعيد در اردوي تيم‌هاي ملي بود. چرا كه آنها مي‌ترسيدند با بوجود آمدن يك دوپينگ دوباره براي فرزندشان يعني پايان راه قهرماني يك پديده‌اي كه مي‌توانست بار ديگر افتخار ورزش ايران باشد.

اين كشمكش‌ها با اعمال فشارهاي مسوولان فدراسيون به نفع كادر فني تيم‌هاي ملي به پايان رسيد و علي‌حسيني مجبور به حضور در اردو شد. او تمرين‌هاي خوب خود را در اردو زير نظر رضازاده و همكارانش انجام داد و حتي در آستانه رقابت‌هاي جهاني كره جنوبي اعلام شد كه علي حسيني در اردوي تيم‌هاي ملي ركوردهاي بالاتري از ركوردهاي جهاني كه همگي در اختيار رضازاده است، رسيده و مي‌تواند اين ركوردها را در رقابت‌هاي جهاني تكرار كند. حداقل اين ماجرا اين بود كه علي حسيني مي‌توانست با چند كيلو كمتر از آن ركوردها قهرمان جهان شود. اما تنها يك روز مانده به مسابقه به يك باره اعلام شد كه علي حسيني مصدوم شده و نمي‌تواند در رقابت‌ها شركت كند. خبري كه ورزش ايران را لرزاند و هزاران شايعه با خود همراه داشت.

اما اكنون دو ماه بعد از آن ماجرا سعيد علي حسيني كه به شدت نگران آينده ورزشي‌اش است از مسوولان درخواست مي‌كند تا مشكلي كه به ناحق برايش به وجود آمده را پيگيري و حل كنند كه در غير اين صورت مجبور به بيان بسياري از ناگفته‌ها خواهد شد.

سعيد علي حسيني در اين رابطه به خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اوج هنر يك ورزشكار اين است كه بتواند در عرصه جهاني آن رشته ورزشي به عنوان قهرماني برسد و من امسال از همه لحاظ براي كسب مدال جهاني آماده بودم اما متاسفانه شرايط دست به دست هم داد تا نتوانم اين مدال را كسب كنم.

وي ادامه داد: در پس مصدوميت من در كره جنوبي حرف‌هاي زيادي نهفته است كه اكنون لازم نمي‌دانم آنها را مطرح كنم. اميدوارم كه مسوولين وزنه‌برداري ايران كه هم اكنون به مقر فدراسيون جهاني رفتند حل مشكل من را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند. من به شدت نگران آينده‌ام هستم و اميدوارم كه اين مشكل به زودي حل شود و من با خيال راحت براي آينده تمرين كنم. در غيراين صورت مجبور مي‌شوم بسياري از ناگفته‌ها را كه به نفع هيچكس نيست مطرح كنم.

امروز حسين رضازاده و داراب رياحي سرپرست و نايب رييس فدراسيون وزنه برداري براي ديدار با تاماش آيان به مجارستان مقر فدراسيون جهاني وزنه برداري سفر كردند.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک